2015-12-14 01:00:00

Változás a folyamatos teljesítésű szolgáltatások számlázásában 2016. januártól


2016 januárjától változnak a folyamatos teljesítésű szolgáltatások (pl bérleti díj, takarítási, egyes jogi, orvosi szolgáltatások) számlázási szabályai. Az alábbiakban egy kis ábra segítségével összefoglaltuk a legfontosabb ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

2016. január 1-e után végzett folyamatos teljesítésű szolgáltatások esetén az alábbi számlázási szabályokat kell alkalmazni az ÁFA törvény 58.§ alapján:

Fő szabály: Amennyiben a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja. (pl. havi elszámolás esetén a 2016. januári teljesítéseknél a teljesítés dátuma 2016. 01. 31., éves elszámolásnál a 2016-os teljesítés áfa törvény szerinti teljesítés napja 2016. december 31.)

ELTÉRÉSEK! Egy kiegészítő szabály miatt a legtöbb esetben (Áfa tv 58. § 1a) a teljesítés dátuma ettől eltérően alakul. Ezért a folyamatos teljesítésű szolgáltatások (bérleti díj, takarítási, jogi, orvosi szolgáltatás stb.) esetében a teljesítés dátumát a leggyakrabban az alábbiak szerint határozhatjuk meg:

2016 szamlazas

Fontos, hogy a számlán, függetlenül a fentiek alapján meghatározott teljesítési időponttól, a tényleges teljesítési időszakot is fel kell tüntetni. (melyik hónapra vonatkozó szolgáltatási díjat számlázzuk ki)

Az eseti szolgáltatások számlázása változatlan, teljesítés dátuma a tényleges teljesítés időpontja.