2023-07-24 11:38:59

Panasz bejelentési rendszer


TÁJÉKOZTATÓ

– a Panasztörvény1 szerinti visszaélés-bejelentési rendszerek működéséről –

I.             Az AN-TOR KÖNYVELŐ ADÓTANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (1173 BUDAPEST, 517. UTCA 1., 12081770-2-42) elkötelezett a tevékenységével kapcsolatban felmerülő, vagy személyével összefüggő jogellenes, vagy annak vélt cselekmények és mulasztások, illetve visszaélések megelőzése, illetve megfelelő kezelése iránt. A Panasztörvény követelményeinek megfelelően kialakított belső visszaélés-bejelentési rendszerben a jogszabályban meghatározott jogviszonyban álló személyek (foglalkoztatottak) köre jogosult bejelentést tenni2 az alábbi módo(ko)n:

a.      E-mailben a(z) panasz@antor.hu e-mail címen. A bejelentő levél tárgyában fel kell tüntetni, hogy: „Bejelentés”

b.      Postai úton a An-Tor Kft, Kovács-Torma Réka 1173 Budapest, 517. utca 1 címre küldött levélben. Az adatok bizalmasan történő kezelése érdekében a borítékra rá kell írni, hogy: „Bejelentés”

c.      Online bejelentő felületen az alábbi rendszerben: MKVKOK visszaélés-bejelentési felülete: https://panaszrendszer.hu/bejelentes

Az online felületet gyors eléréséhez használja az alábbi QR kódot:A bejelentéseket 30 napon (indokolt esetben 3 hónapon belül) kivizsgáljuk, melynek eredményéről tájékoztatjuk a nem anonim bejelentőt. A kivizsgálás során a bejelentőtől további információk kérésére lehet szükség. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az anonim bejelentéseket, valamint azokat a bejelentéseket, amelyeket nem a Panasztörvény szerinti bejelentő tett meg, vagy ugyanazon személy által tett korábbi bejelentés tartalmával megegyező bejelentés kivizsgálását mellőzük. A kivizsgálás alól mellőzhető továbbá a bejelentés, ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban. A bejelentés mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről (ide értve az esetlegesen megtett büntető feljelentést) – a szóban közölt, és a bejelentő által elfogadott tájékoztatás esetét kivéve, a bejelentőt írásban tájékoztatjuk. A Panasztörvény bejelentővédelmi rendelkezései kiemelt védelemben részesítik a jóhiszemű bejelentő által tett jogszerű bejelentéseket és jogellenesnek nyilvánít minden olyan, a bejelentő személyére hátrányos intézkedést, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a foglalkoztatóval meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg. A személyes adatok kezelésére a GDPR és a Panasztörvény rendelkezései az irányadók.

A bejelentések belső visszaélés-bejelentési rendszerben való fogadására és kezelésére vonatkozó eljárási és adatkezelési szabályokat a AN-TOR KÖNYVELŐ ADÓTANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről szóló szabályzata tartalmazza, amely https://antor.hu/assets/policies/Szabalyzat_12081770-2-42.pdf címen érhető el. Az eljárási és adatkezelési szabályokról a bejelentő a bejelentés fogadásakor, illetve – az írásban tett bejelentések esetén – a bejelentés beérkezésétől számított 7 napon belül részletes tájékoztatást kap.

II.           Elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerek:

A Panasztörvényben, illetve kormányrendeletben meghatározott állami és kormányzati szervek elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert működtetnek a jogellenes, vagy annak vélt cselekmények és mulasztások, illetve visszaélések bejelentésének fogadására, mely rendszerbe bárki anonim, illetve nem anonim bejelentéssel élhet. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére kötelezett szervekre és eljárásukra a Panasztörvény és saját belső szabályzatuk az irányadó.

1 A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. tv.

2 Panasztörvény 20.§ (2), 20.§ (3)